Isteri Kepada Ulil Amri UMNO - Perwakilan UMNO Jelebu, Datuk Jamaluddin Alias

Sabtu, 31 Oktober 2009

Wanita MCA/BN menggalakkan Pelacuran ....


KUALA LUMPUR 30 Okt. - Pergerakan Wanita MCA mengkritik cadangan Exco Kelantan daripada Pas, Wan Ubaidah Omar supaya lelaki Islam mengahwini ibu tunggal bagi membantu mengurangkan jumlah golongan tersebut di negeri itu. Berita lagi di sini.

Allah Berfirman dalam Surah An Nisaa pada Ayat 3 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, ".... , maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kahwinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." ShodaqALLAHul'Azim.

[265]. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat zahiriyah.

[266]. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membataskan poligami sampai empat orang saja.


Apa akan jadi jika ramai ibu tunggal yang terkatung-katung yang mana bahteranya belayar tanpa nakhoda yang bernama suami ???? Itu yang terkeluar fatwa sesat, bahaya lagi gila dari Dr MaSHITah Ibrahim yang menghalalkan wanita berzina untuk menyara hidup (dalam ruangan 'Dr Masitah Jawab' pada akhbar Harian Metro keluaran 19 Jun 2005, sila buka halaman 38). Maka akan bermaharaja lelalah pelacuran di sana sini.

Namun apa pun cadangan Wan Ubaidah Omar bukanlah satu saranan untuk mencukupkan quota untuk berpoligami, walaupun ianya dihalalkan oleh Islam. Kita pula sebagai kaum Hawa seharusnya redha jika kita dimadu.

Namun Allah S.W.T memberi amaran kepada kaum Adam tentang poligami pada Surah An Nisaa juga pada Ayat 129 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan pembaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ShodaqALLAHul'Azim.

Ingatlah, sebuah sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : "Wahai kaum wanita, aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sihat akal dan benaknya daripada kamu (kaum wanita). Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak dari golongan kaum wanita. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin." (HR. Bukhari)

Kenapa Rasulullah S.A.W menjelaskan bahawa "Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak dari golongan kaum wanita" ??? Lain tak bukan kerana, wanita yang tidak setuju dengan Ayat 3 Surah An Nisaa di atas dan setiap wanita yang tidak mematuhi perintah suaminya, Allah S.W.T akan menyediakan neraka untuk wanita-wanita ini.

Apa pendapat muslimat-muslimat di luar sana ????

Isu sebat Kartika : UMNO sengaja melengah-lengahkan, agar kes ditutup


MELAKA - Hukuman sebat ke atas model sambilan, Kartika Sari Dewi Shukarnor atas kesalahan minum arak masih tidak dapat dijalankan kerana Jabatan Penjara masih belum mendapat perintah daripada Mahkamah Syariah Kuantan. Lagi di sini.

UMNO/BN sengaja melambat-lambatkan atau buat-buat lupa kes ini agar ianya ditutup. Memang parti UMNO ni barua kompeni kafir Inggeris, penggalak peminum arak lepas bebas. Tapi ingat balasan Allah tetap akan menanti mereka di akhirat kelak. Kartika yang terpanggil untuk dihadapkan ke pengadilan Syariah Islam kerana takut akan hukuman Allah yang akan menantinya di alam akhirat nanti.

Arak merupakan ibu segala maksiat kerana dengan berpunca meminum arak, mabuk maka segala jenis maksiat akan terlahir selepas seseorang itu mabuk dan hilang kewarasan akalnya. Ini merujuk kepada kisah Ubaidillah bin Umar Al-Khattab yang dihukum sehingga mati akibat meminum arak. Ingatlah, pesalah yang dikenakan hukuman Syariat Islam yang sebenar akan terlepas dari azab Allah S.W.T di akhirat kelak dan mereka akan berbahagia di dalam syurga sebagaimana yang dialami oleh Ubaidillah.

Sebuah hadis yang menerangkan tentang hukuman bagi peminum arak : "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahawa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya (sebat) dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah lapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya." (HR Muttafaq Alaihi)

Satu lagi hadis tentang hukuman peminum arak : Dari Muawiyyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, sebatlah dia; bila minum lagi, sebatlah dia; bila ia minum untuk yang ketiga kali, sebatlah dia; lalu bila ia masih minum untuk keempat kali, pancunglah lehernya." (HR Ahmad)

Ini bererti, dosa peminum arak amatlah berat dan besar. WAllahua'alam ....

Siapakah Muslim yang bersaudara ????


oleh: Ustaz Yop
(Ketua Lajnah Tarbiyyah DPPKIT)

Definisi Muslim atau orang-orang Islam ialah orang yang tidak memisahkan Iman dan Islam. Sudah jelas jika ada orang yang ingkar atau kafir pada apa yang terkandung dalam Rukun Iman itu maka terbatallah Imannya. Jika terbatal Iman maka seseorang itu dianggap sebagai kafir atau bukan Islam.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Kahfi (Gua) pada Ayat 103 hingga 106 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya (ibadahnya)?" Iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya (ibadahnya) dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896], maka terhapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok."ShodaqALLAHul'Azim.

[896]. Maksudnya: tidak beriman kepada kebangkitan di hari kiamat, hisab dan pembalasan.

Hidup seseorang di atas dunia dan segala perbuatannya dianggap sebagai amal ibadah dan peringatan ini hanya untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diFirmankan oleh Allah S.W.T dalam Surah Adz Dzariyaat (Angin Yang Menerbangkan) pada Ayat 55 hingga 56 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman.Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku."ShodaqALLAHul'Azim.

mengabdikan diri di sini dimaksudkan memperhambakan diri atau beribadah. Justeru itu setiap amal perbuatan dan apa saja perlakuan, pergerakan seseorang itu pasti akan dinilai dan diberi pembalasan. Oleh itu sedarlah kita bahawa politik siyasah juga pastinya akan ditanya oleh Allah S.W.T. di mahkamah agung Allah, padang mahsyar kelak. Ianya dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al Zalzalah (Gempa) pada Ayat 7 hingga 8 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah (sesuatu objek yang paling halus dan kecil) pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula." ShodaqALLAHul'Azim.

Lantaran itu, seseorang yang menolak tentang hal di atas ternyata dia bukan lagi Islam dan tidak beriman lagi kafir. Seseorang pemerintah dan penguasa lebih-lebih lagi yang memegang tampuk perundangan dan hukum, akan dianggap kafir apabila dia melanggar ketetapan Allah ini. Tidak lagi dianggap wajib atas seseorang sebagai rakyat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan penguasa yang terang-terangan menolak perundangan Al Quran dan mendewa-dewakan serta membesarkan perundangan ciptaan manusia kuffar seperti perundangan Lord Reid yang diguna pakai di negara kita sekarang.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Maaidah (Hidangan) pada Ayat 44 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, ".... Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit (kebendaan wang ringgit dunia). Barangsiapa yang tidak menghukumkan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."ShodaqALLAHul'Azim.

Kesimpulannya, tidak lagi diwajibkan atas kita patuh kepada pemerintah dan pemimpin seperti ini dan mereka wajib ditentang habis-habisan sehingga tertegaknya Islam di muka bumi Allah ini. Allah Berfirman tentang hal tersebut dalam Surah Al Baqarah (Lembu Betina) pada Ayat 193 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." ShodaqALLAHul'Azim.

Ayat ini ada Asbabun Nuzul atau sebab Ayat diturunkan, mari kita menghayatinya dan bandingkan dengan isu sekarang ini, Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiah", yaitu ketika Rasulullah SAW dihalang oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah tersebut sesuai dengan perjanjian, para shahabat bimbang kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum Muslimin enggan berperang pada bulan haram. Turunnya "Waqatilu fi sabilillahil ladzina (S. 2: 190) sampai Ayat ini" membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh.
(Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.)


Definisi Jemaah Islam itu ialah yang Tersebut dalam Firman Allah ini iaitu dalam Surah Ali Imraan (Keluarga Imraan) pada Ayat 104 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (kumpulan Jema'ah) yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung." ShodaqALLAHul'Azim.

[217]. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Inilah dia Jema'ah Islam yang ada pada PARTI ISLAM SEMALAYSIA dan seseorang ahli yang tidak menepati ciri-ciri Iman dan Islam yang tersebut di atas maka dia tidak layak dipanggil Pejuang Islam atau ahli PAS apatah lagi Pemimpin Tertinggi dalam Jema'ah Islam ini. Kerana setiap individu yang menandatangani borang keahlian PAS sebenarnya dia telah berbai'ah dengan Jema'ah PAS dan barang siapa yang berbai'ah dengan Jema'ah dengan Allah S.W.T. Hal ini tersebut dalam Surah Al Fath (Kemenangan, pembukaan dalam menakluki Kota Makkah) pada Ayat 10 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah[1396]. Tangan Allah di atas tangan mereka[1397], maka barangsiapa yang melanggar janjinya nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar." ShodaqALLAHul'Azim.

[1396]. Pada bulan Zulkaedah tahun keenam Hijriyyah Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampainya di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang kerana Utsman ditahan oleh kaum musyrikin kemudian tersiar lagi khabar bahawa Utsman telah dibunuh. Kerana itu Nabi menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bai'ah (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kamu Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diredhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 Surah ini, kerana itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah.

[1397]. Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahawa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahawa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya.


Seseorang yang berada dalam Jema'ah Islam juga dinamakan bersaudara kerana mereka berada dalam naungan rahmat Allah dan mereka diibaratkan seperti orang-orang yang berada di dalam sebuah bilik yang memisahkan antara bilik-bilik yang lain termasuk bilik orang-orang yang mengaku dirinya Islam tetapi hakikatnya tidak beriman atau disebut sebagai MUNAFIK. Allah Menegaskannya dalam Surah Al Hujurat (Bilik-Bilik) pada Ayat 10 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ShodaqALLAHul'Azim.

Ingatlah Rasulullah S.A.W pernah bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah Tidak Melihat (menilai apa yang ada pada) kedudukan dan rupa kamu tetapi Dia Melihat (menilai apa yang ada pada) hati dan amalan kamu" (HR Bukhari dan Muslim)

WAllahu Ya'lamu ma tashna'un .....

Jumaat, 30 Oktober 2009

Kerajaan Acheh makin serius menegakkan Hukum Allah


WANITA muslim yang tinggal di Acheh Barat dilarang untuk memakai seluar ketat mulai 1 Januari tahun depan. Lagi di sini. Berita berkaitan ada di sini.

mAklonG teringin sangat nak tengok negara kita ni macam Acheh dari segi peraturan dan perundangannya. Takkan nak tunggu tsunami datang menghancurkan negara kita ni baru terhegeh-hegeh nak buat peraturan yang diperintah oleh Allah S.W.T ni ???? Azab yang berat bagi orang-orang yang tahu tapi pura-pura tak tahu berbanding orang yang benar-benar tak tahu.

Allah S.W.T. Berfirman dalam Surah An Nisaa pada Ayat 14 yang berbunyi :

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan barangsiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hudud), nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." ShodaqALLAHul'Azim.

WAllahua'alam ....

jangan sedih jika ada orang yang menjilat ludahnya kembali


KUALA LUMPUR: Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Pelabuhan Klang, Badrul Hisham Abdullah, semalam mengumumkan keluar dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), berkuat kuasa serta-merta dan akan menjadi wakil rakyat Bebas yang menyokong Barisan Nasional (BN).
Dilaporkan oleh lidah UMNO, Berita Hairan.

"Beliau harus sedar bahawa, kegagalan kepimpinan dan sikapnya sendirilah yang menjadi sebab utama punca masalah di Dun Pelabuhan Klang dan sangat tidak wajar serta matang, menyalahkan pihak lain khususnya YAB MB Selangor, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr Wan Azizah dan Setiausaha Sulit YAB Menteri Besar Selangor," kenyataan Ketua AMK, Cabang Klang, Irwan Ismail dipetik dari sini.

Allah S.W.T mencela orang yang imannya seperti lalang dan tidak tetap pendirian seperti Badrul Al Katak ini dan orang yang sekutu dengannya.

Allah Berfirman dalam Surah Al Hajj pada Ayat 11 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, " Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi[980]; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang[981]. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." ShodaqALLAHul'Azim.

[980]. Maksudnya: tidak dengan penuh keyakinan dan berpendirian yang sering berubah-ubah.

[981]. Maksudnya: kembali menjadi kafir lagi atau berpaling tadah.

Allah Berfirman lagi dalam Surah Luqman pada Ayat 23 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati." ShodaqALLAHul'Azim.

WAllahua'alam ....

Khamis, 29 Oktober 2009

PEDANG ini yang akan menegur mu ....


Tolong tamatkan isu kerajaan perpaduan dengan UMNO !!!! Ini peringatan dari mAklong. Itu pun kalau anda semua nak mendengar dan mematuhinya. Mari kita sama-sama renungkan Ayat yang menegaskan tentang larangan Allah S.W.T kepada supaya JANGAN bersekongkol dan berbaik sangka dengan musuh yang terang-terangan dan secara bersembunyi memusuhi serta menentang perjuangan Islam.

Allah Berfirman dalam Surah Mumtahanah pada Ayat yang Pertama yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), kerana rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu kerana kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keredhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahsia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, kerana rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."ShodaqALLAHul'Azim.

Adakah kita mahu menjadikan seorang yang sesat untuk dijadikan pemimpin? Kalau kita perhatikan potongan Ayat di atas, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu kerana kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu, mari kita ambil iktibar bahawa bukan sekali UMNO/BN menendang kita sebaik saja kita ingin berdamai dengan mereka. Sifat orang beriman dia tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama yang mana ada ular yang mematuknya sebelum ini.

Kepada semua pimpinan PAS di atas sana, mAklonG ingin mengimbau sejarah diketika Saidina Umar Al-Khattab dipilih menjadi pemimpin supaya dapat kita semua mengambil iktibar dan pengajaran darinya. Dalam satu ucapan sebaik Saidina Umar dilantik menjadi Khalifah. Beliau menegaskan sekiranya beliau melakukan kesilapan dalam menjalankan amanah pemerintahannya. Maka beliau meminta agar orang yang diperintahnya hendaklah berani menegurnya. Lantas berdiri seorang sahabat dan mengeluarkan pedangnya seraya berkata, "Kalau engkau bersalah Amirul Mukminin, kalau perlu dengan pedang ini aku akan menegurmu."Dengan sebak Khalifah Umar menjawab sambil membisikkan ke dalam hatinya, "Berbahagialah engkau hai Umar! Kerana dalam kalangan kaum muslimin ada orang yang berani menegurmu dengan pedangnya."

Inilah pemerintah yang kita dambakan. Sanggup menerima teguran rakyat dengan lapang dada. Walaupun dengan keras. Dalam masa yang sama kita memerlukan rakyat yang berani menegur. Kalaupun kita tidak dapat pemerintah seperti Khalifah Umar yang sanggup menerima teguran, namun kewajipan kita sebagai rakyat adalah menegur pemerintah yang lalai, tidak peka, salah dan zalim. Maka inilah hakikat dan peranan kita sebagai warga soleh untuk memperbetulkan pimpinan.

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : "Pemimpin bagi suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka." (HR. Abu Na'im)

WAllahua'alam ....

Rabu, 28 Oktober 2009

Rasuah adalah makanan UMNO ....


SHAH ALAM: Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Datuk Abdul Hanan Alang Endut hari ini mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan rasuah yang melibatkan nilai suapan berjumlah RM59,390.60 di Mahkamah Sesyen di sini. Lagi di sini.

Rasuah, memang dah jadi darah daging dan makanan UMNO/BN. Sepertinya kalau tak rasuah tak boleh nak hidup. Mesti kena rasuah. Mesti kena makan duit haram. Sama macam yahudi yang mana sumber haram menjadi makanan utama mereka. Yahudi tidak boleh hidup tanpa makanan haram.

Rasulullah S.A.W pernah bersabda: Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahawa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai kerana ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, kerana ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." (HR Muttafaq Alaihi)

WAllahua'alam ....

Selasa, 27 Oktober 2009

bala dari Allah akibat 1Malaysia !!!!

Timbalan Perdana Menteri Koboi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Norainee (kanan) menenangkan seorang murid Mohammad Ammar yang terselamat semasa melawat tapak jambatan gantung yang menghubungkan Sungai Kampar runtuh di Sekolah Kebangsaan Kuala Dipang di sini, hari ini - foto BERNAMA

.... Kejadian malam tadi berlaku semasa aktiviti kokurikulum Perkhemahan 1Malaysia anjuran Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Kinta Selatan yang membabitkan 298 murid dari 60 sekolah rendah dari Kampar, Tronoh dan Batu Gajah. Lagi di sini.

Adakah setiap bala bencana yang diturunkan oleh Allah S.W.T itu berlaku dengan saja-saja tanpa sebab ? Allah S.W.T Menegaskannya dalam Surah At Taubah pada Ayat 70 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka (orang-orang menentang Allah dan Rasul Nya), (iaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?[649]. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri." ShodaqALLAHul'Azim.

[649]. 'Aad adalah kaum Nabi Hud, Tsamud ialah kaum Nabi Shaleh; penduduk Madyan ialah kaum Nabi Syu'aib, dan penduduk negeri yang telah musnah adalah kaum Nabi Luth a.s.

Kerana apa ? Kerana keingkaran dan keengganan mereka menerima Islam sebagai jalan hidup. Janganlah ditambah dengan kaum 1Malaysia, anda semua menjadi punca Kemurkaan Allah. Kemungkinan perkhemahan 1Malaysia itu ada unsur-unsur maksiat sehingga mengundang kemurkaan Allah. Nama satu 1Malaysia pun dah sama dengan 1Israel. Sepatutnya 1Islam bukannya 1Malaysia jahannam tu.

WAllahua'alam ....

bukti Rakyat Perak masih mahukan Kerajaan Pakatan Rakyat

Menteri Besar kita yang sah, YAB Dato Seri Ir Hj Nizar Jamaluddin begitu semangat menyampaikan ucapan mengenai isu-isu terkini dengan melontarkan beberapa rangkap pantun sebagai mukaddimah ucapannya.
Datin Seri Fatimah Taat turut hadir menemani suami tercintanya.
Speaker Halal Perak juga selaku ADUN Tronoh, YB Sivakumar dan ADUN Sitiawan, YB Ngeh Ko Ham turut hadir menyerikan majlis.
Antara pimpinan Pakatan Rakyat Perak yang hadir. Turut kelihatan ADUN Titi Serong, YB Drs Khalil Idham Lim juga aktivis blogger "Cina Islam".
Komited sungguh Ketua Pemuda PAS Perak kita ni, Ustaz Zawawi Hassan turut hadir walaupun siang tadi berada di program futsal Pemuda PAS Kawasan Ipoh Timur di Menglembu.
Pengerusi PKR Perak, Saudara Mustafa Kamil Ayub sedang rancak berbual dengan Pesuruhjaya PAS Negeri, Ustaz Abu Bakar Hussain.
Turut kelihatan ADUN Changkat Jong, YB Anuar Sudin dan ADUN Lubuk Merbau, YB Hj Zainuddin Yusoff.
ADUN Simpang Pulai, YB Chan Ming Kai dan ADUN Teja, YB Chang Li Kang turut hadi menyerikan Majlis Jamuan hari Terbuka Pakatan Rakyat Perak 2009 ini.
vokalis kumpulan nasyid Hijratul Amal dari PAS Kawasan Ipoh Barat dengan bersemangat sedang menyampaikan lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Rabbani yang berjudul "Intifada".
Ribuan pengunjung yang cintakan kerajaan adil dan telus Pakatan Rakyat Perak membanjiri perkarangan Pejabat Perhubungan PAS Negeri malam semalam khusyuk mendengar ucapan dan ceramah dari pimpinan Pakatan Rakyat Perak.
salah seorang pengunjung sedang menjamu menjamu selera, bbrrrppp .... Alhamdulillah.

Medan Istana, IPOH , 26 Okt - Jamuan Hari Terbuka Pakatan Rakyat Perak 2009 semalam disambut meriah oleh ribuan masyarakat dari pelbagai lapisan kaum yang datang dari seluruh pelusuk Negeri Perak, membuktikan komitmen mereka kepada Kerajaan yang adil dan benar yang telah dirampas oleh kerajaan lanun yang zalim, UMNO/BN yang diketuai oleh seorang budak hitam, Zambry Kader yang didalangi oleh, Najib "The Assasin" Razak.

Majlis yang bermula seawal jam 8 malam itu dihadiri oleh kebanyakan Pimpinan Pakatan Rakyat Perak. Pengerusi PKR Negeri, Saudara Mustafa Kamil Ayub, YAB Menteri Besar kita, Hj Nizar Jamaluddin dan beberapa pimpinan Pakatan Rakyat turut tampil memberikan ucapan dan sedikit info mengenai isu-isu terkini dan info tentang sidang DUN yang akan berlangsung pada 28 Oktober ini. Pesanan Hj Nizar, supaya kita sebagai pendokong Kerjaan Pakatan Rakyat Perak dapat mendirikan solat hajat dan munajat pada Allah S.W.T agar ADUN-ADUN Pakatan Rakyat dapat masuk ke dalam Dewan dengan selamat dan terhindar dari insiden yang tidak diingini sebagaimana sidang-sidang DUN sebelum ini.

Majlis jamuan ini ditambah lagi dengan kemeriahan apabila para hadirin disajikan dengan persembahan pentas dari kaum Tionghua dengan nyanyian dan tarian, juga persembahan nyanyian tradisional India dan juga diserikan dengan alunan selawat dan nasyid dari kumpulan Nasyid PAS dari Kawasan Ipoh Barat yang bernama Hijratul Amal. Walaupun baru seminggu kumpulan ini ditubuhkan sebagaimana didakwa oleh mereka sendiri namun persembahan mereka nampak mantap, tak macam seminggu pun. Apa pun hangpa semua best, syabas !!!!

Pelbagai jenis jamuan hari raya disediakan termasuk lemang yang menjadi favourite mAklonG. Apa lagi ngap laaa. Sebenarnya mAklonG tiba di majlis ini bukan sekadar untuk menjamu selera saja tapi kami AJK dari PAS Kawasan Ipoh Timur ditugaskan untuk mengemas dan membersihkan kawasan jalan yang menjadi tapak khemah-khemah jamuan di hadapan Pejabat Perhubungan PAS Negeri.

Jamuan yang meriah ini berakhir dan berjaya dilangsungkan hingga berakhir pada jam 1 pagi. Letihnya ya amat .... Kepada semua yang terlibat yang menjayakan majlis, khususnya AJK Kawasan Ipoh Timur, semoga Allah Memberkati gerak kerja juang kita, insyaAllah.

Isnin, 26 Oktober 2009

Suasana Sekitar Himpunan One Black Perak

Ikrar dibaca sebagai tanda taat setia serta bertekad untuk berusaha untuk berjuang sehingga DUN Perak dapat dibubarkan.
Wanita Tionghua Pakatan Rakyat yang turut menuntut Pembubaran DUN Perak turut menyerikan majlis.
Ribuan muslimat PAS yang datang dari seluruh pelusuk Negeri Perak hadir dalam himpunan ini. Mantap, mantap kak yong semua !!!!
ADUN Rantau Panjang, YB Dr Zailah Yusof juga turut hadir.
Majlis turut diserikan juga dengan kehadiran PJ PAS Perak, Ustaz Abu Bakar Hussain dan ADUN Changkat Jong, YB Anuar Sudin sebagai pemidato yang diundang khas ke himpunan ini.
Himpunan bersejarah bagi Dewan Muslimat PAS Perak ini turut diserikan dengan kehadiran Ketua kami, Ustazah Bariah Alang Sapri.
Antara peserta yang mengambil bahagian.

Ayer Tawar, 24 Okt - Posting ni rasanya agak lama tapi masih boleh ditatap kerana ianya belum lagi basi. Dewan Muslimat PAS Perak telah menganjurkan Himpunan Muslimat Semarakkan 1 Black Perak yang menuntut DUN Perak dibubarkan dengan seberapa segera.

Himpunan yang dianggarkan dihadiri oleh 10000 muslimat dan wanita Pakatan Rakyat ini disemarakkan lagi dengan kehadiran YB Dr Siti Mariah Mahmud selaku ADUN Kota Raja, Ketua Dewan Muslimat PAS Perak Ustazah Bariah Alang Sapri sebagai pemidato dari wakil Muslimat. pemidato dari wakil muslimin pula disampaikan Pesuruhjaya PAS Perak, Ustaz Abu bakar Hussain dan ADUN Changkat Jong, YB Anuar Sudin. Himpunan yang berlangsung pada hari Sabtu itu bermula jam 8 pagi dan bersurai pada jam 1 petang.

Sabtu, 24 Oktober 2009

Anai - Anai Dalam Perjuangan ....


KUALA LUMPUR, 24 Okt: Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasharudin Mat Isa mahu mendapatkan penjelasan Mursyidul Am, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berhubung tulisan dalam blognya mengenai cadangan agar diadakan muktamar khas bagi membincangkan beberapa isu melibatkan beberapa pimpinan parti. Lagi di sini.

Apa saja yang berlaku di atas alam ini semuanya tertakluk kepada urusan pentadbiran Allah 'Azza Wa Jalla. Mungkin apa yang berlaku pada PAS sekarang ini menjadi satu pengajaran bagi mereka-mereka yang mendakwa diri mereka sebagai Pejuang Islam tetapi berakhlak dan bersikap seperti Pejuang Taghut.

Anai-Anai sifatnya merosakkan. Mereka mampu merosakkan sebatang kayu yang diluar kayu tersebut nampak cantik namun di dalamnya hancur reput akibat anai-anai ini. Lagi sifat anai-anai ini tidak boleh melihat cahaya lampu lalu jadilah mereka kelkatu yang bersayap rapuh. Tidak mampu terbang tinggi, namun mereka cuba berusaha ke arah itu. Namun akhirnya kelkatu-kelkatu ini jatuh mati akibat sayapnya yang mudah tercabut. Inilah perbandingan dengan orang-orang yang kononnya berjuang di jalan Nya tetapi Allah S.W.T menempelak mereka kerana kederhakaan yang mereka lakukan.

Allah Berfirman dalam Surah Al Baqarah pada Ayat 8 hingga 9 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedarinya." ShodaqALLAHul'Azim.

Sudah tiba masanya Allah S.W.T hendak membersihkan perjuangan ini dari anai-anai ini yang bakal membahaya dan merugikan jema'ah ini. Cuma mesti dijadikan peringatan bahawa di kesempatan inilah pihak musuh akan mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan jema'ah dan jadilah kita sebagai orang yang sabar dan mengambil langkah berhati-hati.

WAllahua'alam ....

Benarkah Mereka Berdamai ????


KUALA LUMPUR 22 Okt. - Presiden MCA, Datuk Seri Ong Tee Keat dan bekas timbalannya, Datuk Seri Dr. Chua Soi Lek akhirnya bersetuju untuk berdamai dan mengetepikan pergeseran antara mereka dalam pelan perpaduan utama yang dirangka oleh para pemimpin parti itu. Lagi di sini.

Benarkah antara mereka berdua tu berdamai dan berbaik semula ???? Mungkin dari segi zahirnya mereka berdamai tetapi dalam hati masing-masing mereka tetap bercakaran sesama mereka. Percayalahhh. Nampak je kononnyer berdamai. Kalau berbaik pun beralasan. Mungkin beralasan kerana menjaga kepentingan BN yang di 'bayar' oleh Najib Altantuya.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Hashr pada Ayat 14 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim. "Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedangkan hati itu mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti." ShodaqALLAHul Azim.

WAllahua'alam....

Jumaat, 23 Oktober 2009

Malaysia Aman ????

Mari kita renungkan bersama untaian sajak di bawah ini yang menyanggah perkataan segelintir orang yang mendakwa Malaysia sebuah negara yang aman damai ....

Siapa kata Malaysia negara aman ?

Malaysia sebuah negara aman
Satu ungkapan yang sering melalaikan
Ucapan yang sering dimainkan

Ya , Malaysia aman dari peperangan
Hanya dalam hal itu saja kita aman
Tapi dalam lain hal Malaysia tidak aman

Kita tidak aman dari bala bencana
Malaysia tidak aman dari malapetaka
Negara ini tidak aman dari wabak

Ungkapan negara aman mengalpakan kita
Menjadikan kita hidup selesa
Berpeluk tubuh, saling tuding menuding

Kita tidak aman dari peragut
Kita tidak aman dari pengangguran
Kita tidak aman dari penagih dadah

Kita tidak aman dari Denggi dan H1N1
Kita tidak aman dari AIDS dan seks luar nikah
Kita tidak aman ketagih arak dan judi

Pelajar sekolah rendah tidak aman dari hidu gam
Pelajar sekolah rendah tidak aman dari ketagih rokok
Pelajar sekolah rendah tidak aman dari melepak

Banyak perkara yang kita tidak aman
Jangan jadikan ungkapan Malaysia negara aman perangkap
Perangkap yang menjadikan kita hilang semangat juang

oleh : Rozmal bin Malakan

Dicopy paste dari sini.

Negara yang aman damai definisi Al Quran dalam Surah An Nuur pada Ayat 55 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." ShodaqALLAHul'Azim.

WAllahua'alam ....

Khamis, 22 Oktober 2009

Mudah-mudahan konsert dibatalkan. Amin ....


Beyonce's Kuala Lumpur debut postponed

KUALA LUMPUR, Malaysia – R&B star Beyonce Knowles has postponed a planned concert in Malaysia, the event's organizer said Monday, following accusations by Islamic conservatives that the show would be immoral. Lagi berita kat sini.

Immoral tu maknanya, kurang ajar, tak beradab ketimuran, jauh sekali dengan nilai-nilai murni atau akhlak mulia Islam. Oleh kerana dia kurang ajar, ataupun tidak belajar atau tidak mengaji, tidak sekolah serta bangang, jadi mAklonG ajar dia macamana nak pakai tudung dan kat sini mAklonG pakaikan dia tudung jilbab. Okey tak hehehehe.

Bukannya apa, mAklonG rasa .... Beyonce tu takut kot-kot ada sabotaj orang spesis Nordin Mat Top masa konsert dibuat. Tak ke naya. Tu yang kena tangguh tu. Biar ada hamba Allah yang bagi ancaman cenggitu, tobat lahum, Beyonce tak berani nak datang, "I'm too young to die" katanya sambil nangis guling-guling .....

Rabu, 21 Oktober 2009

Sama Tapi Tak Serupa


Hari ni mAklonG tak nak cete panjang-panjang.Cuma saja nak tayang gambar MB dema yang ada merata-rata kampung dan bandar....sama tetapi tak serupa...betul tak....hehehe..Jangan ambik hati tok zam...hehehe

Isnin, 19 Oktober 2009

bukti UMNO ragu ragu dengan mandat rakyat Negeri Sembilan

N9 - Pakatan Rakyat, dalam masa terdekat, tidak perlu berangan-angan untuk bertarung lagi pada pilihan raya kecil di dua DUN di Negeri Sembilan selepas gagal di Bagan Pinang.

Umno Kuala Pilah dan Seremban masing-masing menafikan desas-desus di internet bahawa ADUN Johol dan Lenggeng akan meletakkan jawatan untuk membolehkan pilihan raya kecil. Berita lagi di sini.

Jika benar UMNO/BN masih lagi diberi mandat
oleh rakyat Negeri Sembilan, sebagaimana yang di
didakwa oleh mereka. Ceritanya di sini. Jadi puak-
puak pengecut ni tak perlu takut untuk menghadapi PRK di Johol dan Lenggeng. Tenyata UMNO/BN
takut dengan bayang-bayang mereka sendiri.
Kuda tunggangan UMNO/BN, SPR juga menolak surat perletakan jawatan bagi wakil rakyat Johol agar semahu-mahunya mereka enggan mengadakan PRK di DUN itu.

Apa-apa pun, bagi kita sebagai pendokong Kerajaan Pakatan Rakyat dapat bersedia dari segi persiapan jentera MTD, UPU bagi menghadapi kemungkinan PRK bakal terjadi dan juga jangan lupa pembubaran DUN Perak kemungkinan akan berlaku bila-bila masa dari sekarang.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah An Nisaa pada Ayat 71 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim. "Wahai orang-orang yang beriman, bersiap sedialah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama!" ShodaqALLAHul'Azim.

Medan Pertempuran di atas bermaksud, medium atau medan pertembungan antara yang Hak dan yang bathil. Dalam erti kata lain dalam zaman kita sekarang ialah, pilihanraya !!!!

WAllahua'alam ....

Ahad, 18 Oktober 2009

Sekitar Sambutan Rumah Terbuka Aidil Fitri PAS Negeri Perak

kehadiran Kumpulan Mat Superbike menarik minat para hadirin
pelancaran "Orang Muda Geng Kita" yang dilancarkan oleh DPPK Negeri dirasmikan oleh Pesuruhjaya
sebahagian ahli DPPK Ipoh Timur yang hadir
kalau boleh semuanya nak dibungekan dan dibelonkan
dekorasi pentas oleh ahli Nisa Perak
mAklonG dan saf Nisa Negeri berposing di depan pentas yang dah siap dihias
suasana di Arena Square jam 8.00 pagi

suasana di Arena Square jam 11.00 pagi


Batu Gajah - Sambutan Rumah Terbuka PAS Negeri Perak telah diadakan di Arena Square, Batu Gajah disambut meriah oleh rakyat negeri Perak yang cintakan Kerajaan Pakatan Rakyat dihadiri oleh pelbagai lapisan kaum. Acara yang dianjurkan oleh PAS Negeri itu dihadiri kira-kira 10,000 orang dapat menikmati pelbagai juadah hari raya.

Majlis dirasmikan Pesuruhjaya PAS Perak, Ustaz Abu Bakar Hussain. Turut sama memeriahkan Majlis ini blogger terkenal YB Drs. Khalil Idham Lim dan Ajijoi (tu je lah yang mAklonG cam). Tenaga kerja majlis ini turut disumbangkan oleh Nisa Negeri dan Dewan Pemuda Pas Perak.

Allah Berfirman dalam Surah Al Maaidah pada Ayat 2 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." ShodaqALLAHul'Azim.

WAllahua'alam ....

Apabila Perintah Allah Tidak Dilaksanakan ....


KUALA LUMPUR: Amalan seks bebas di kalangan remaja pada masa ini boleh dianggap memasuki zon kritikal apabila data dikumpul daripada dua rumah perlindungan wanita di Lembah Klang mencatatkan 2,701 kes kehamilan luar nikah sejak 1996 sehingga September lalu. Beritanya di sini.

Inilah akibatnya jika hukum Allah tidak dilaksanakan. Jika hukum hudud dan ta'zir diwartakan sudah tentu perkara ini tidak terjadi.

Allah Berfirman dalam Surah An Nur pada Ayat 2 yang bermaksud : A'uzubILLAHIi minas syaitonirrojim. "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." ShodaqALLAHul'Azim.

Rasulullah S.A.W. juga pernah bersabda : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu tentang kisah pelaku zina, Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pergilah, wahai Unais, menemui perempuan orang ini. Jika ia mengaku, rejamlah ia." (HR Muttafaq Alaihi)

Dalam kaedah fikh jinayah dera di atas bermaksud rotan dan sebat. Tapi di Malaysia bagaimana? Anda boleh rujuk di sini (fail pdf) untuk hukuman berkenaan zina atau jenayah seksual di Malaysia. Dengan mudahnya undang-undang Allah itu dilanggar dan dipandang mudah, lantaran itu lahirlah anak-anak haram dan luar nikah di Malaysia ni.

Sebut pasal anak haram ni, teringat pulak dengan kerajaan haram. Satu di Israel dan satu lagi di negeri teman ni. heheehehe gamaknya mat kicap tu pun anak haram tak ????

WAllahua'alam....

Sabtu, 17 Oktober 2009

1Malaysia + 1Agama = 1Jahannam


KUALA LUMPUR: Semangat 1Malaysia diterjemahkan pemimpin dan rakyat negara ini menerusi amalan kunjung mengunjung ke rumah-rumah terbuka bagi memeriahkan lagi sambutan Deepavali hari ini. Lagi di sini.

Sebenarnya konsep 1Malaysia sama dengan konsep satu agama. Persoalannya, adakah agama yang kita mengaku Islam sebagai Agama Yang Tertinggi boleh disamakan dengan agama-agama lain ????

Allah Menegaskannya mengenai hal ini dalam Al Quran dan salah satunya dalam Surah As Shaff pada Ayat 9 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama (lain) meskipun orang musyrik membenci." ShodaqALLAHul'Azim.

Islam itu tinggi dan ianya tidak dapat di tidak dapat ditandingi oleh agama-agama lain. Sambutan Deepavali merupakan satu upacara keagamaan Hindu dan kita selaku penganut Islam diharamkan untuk menyertai sambutan hari perayaan tersebut. Allah menegaskan perkara ini dalam Surah Al Kafiruun berula Ayat 1 hingga 6 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." ShodaqALLAHul'Azim.

Surah ini ada azbabun nuzul nya atau sebab mengapa Ayat-Ayat diturunkan oleh Allah S.W.T.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikahwinkan dengan yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata: "Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki tuhan kami dan memburukkannya, atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun." Nabi saw menjawab: "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku." Ayat ini (S.109:1-6) turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Dan turun pula Surat Az Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala.
(Diriwayatkan oleh at-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi saw.: "Sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami (menyembah berhala) selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula." Maka turunlah Surat Al Kafirun (S.109:1-6).
(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq yang bersumber dari Wahb dan Ibnul Mundzir yang bersumber dari Juraij.)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah, al-'Ashi bin Wa-il, al-Aswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah saw dan berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah pemimpin kami." Maka Allah menurunkan ayat ini (S.109:1-6)
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina.)

Yang sebenarnya 1Ummat 1Agama iaitu Islam. Ini bermakna 1Malaysia ialah satu agama dan akidah baru ciptaan Najib Altantuya. Ini adalah perancangan jahat yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan kita diharamkan untuk meredhai konsep 1Malaysia yang celaka ini.

Rasullullah S.A.W menerangkan tentang ORANG YANG MENGGADAIKAN AGAMA KERANA DUNIA dalam sebuah sabdanya,

Daripada Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpurapura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-tujuan yang jahat). Allah swt. Berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?, Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku?. Demi kebesaran Ku, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim ( cendikiawan ) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu)". (Riwayat Tirmizi)

Keterangan:
Golongan yang dimaksudkan di dalam Hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka rela menggadaikan agama untuk meraih keuntungan dunia. Dan apabila bercanggah kepentingan dunia dengan hukum syarak mereka berani mengubah hukum Allah dan memutarbelitkan kenyataan. Mereka juga pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati, tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul dari kelicinan mereka memutarbelitkan kenyataan. Mereka menipu orang lain dan juga menipu diri mereka sendiri. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal dan buah fikiran. Mereka menghadapi masalah-masalah yang meruncing dan akan menemui jalan buntu dalam permasalahan yang dihadapi.

WAllahu'alam ....

Jumaat, 16 Oktober 2009

UMNO for all ???? kah kah kah kah


UMNO for All ???? Subjek ni sampai mana ruang lingkupnya? UMNO untuk Semua ???? maknanya UMNO kena tukar nama kepada UANO (united all nation organisation) .... bunyi macam GUANO je. (macamana - dalam dialek Kelate) Lagu mana nak tukaq ???? tak boleh tak boleh tukaq punya .... Sebab UMNO parti melayu bukan parti negro, bukan parti iban, bukan parti kadazan. Betullah UMNO ni parti sesat.

Rasulullah S.A.W bersabda : "Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan." (HR Anas Bin Malik)Yang hanya boleh memayungi ummah ialah ISLAM bukan MELAYU. Islam dan melayu adalah sesuatu yang berbeza. Islam itu Agama dan Melayu itu adalah bangsa. Hindu itu agama dan India itu adalah bangsa. Buddha itu agama dan Cina itu adalah bangsa. Kristian adalah agama dan Inggeris itu adalah bangsa. Betullah UMNO ni parti bodoh.

Rasulullah S.A.W bersabda: "Barangsiapa menolak ketaatan (membantah) dan meninggalkan jama'ah (Islam) lalu mati maka matinya jahiliyah, dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) kerana mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah (penuh dengan kebodohan)." (HR. An-Nasaa'i)

PAS for All - perjuangan PAS berdasarkan Al Quran dan Sunnah (ISLAM) dan ianya bermakna ISLAM for All atau Islam Untuk Semua. Islam is the way of life. Islam itu adalah agama atau cara hidup. Seluruh pelusuk dunia pun ada orang menganut Islam tapi taktau la kot kat Zimbabwe ada orang MELAYU.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Ali Imraan pada Ayat 19 yang bermaksud, A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam...." ShodaqAllahul'Azim.

Allah S.W.T Berfirman lagi dalam Surah Ali Imraan juga pada Ayat 85 yang bermaksud, A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." ShodaqAllahul'Azim.

Allah S.W.T tidak Menyebut MELAYU tetapi ISLAM.

Adakah UMNO benar-benar mahu berubah ? Selagi UMNO namanya UMNO dan perjuangannya tetap dengan kemelayuan sampai kiamat pun ianya tidak dinamakan sebagai berubah. Berubah bermakna berhijrah.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah At Taubah pada Ayat 20 yang bermaksud, A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Orang-orang yang beriman dan berhijrah (dari keburukan kepada kebaikan) serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan." ShodaqAllahul'Azim.

Baru-baru ni dalam Perhimpunan Agung UMNO ada pulak perwakilan yang mencadangkan supaya diwujudkan Dewan Ulama UMNO. Ceritanya di sini. Adakah cadangan ini diterima ????
Kalau usul ini diterima mAklonG nak cadangkan calon untuk mereka, S.S Dato Mufti Harussani Zakaria.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Baqarah pada Ayat 159 yang bermaksud, A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab (Al Quran), mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati," ShodaqAllahul'Azim.

Sebab dalam UMNO memang tiada yang benar melainkan batil dan palsu. WAllahua'alam ....

Semoga UMNO cepat ditalkinkan. Amin .....


KUALA LUMPUR - Datuk Seri Najib Tun Razak membidas pihak yang tidak sabar ‘mentalkinkan’ UMNO sedangkan parti itu akan bangkit kembali sebagai organisasi yang lebih kuat dan berpadu selepas menghadapi cabaran. Berita beriya-riya ni di sini.

Kalau umur manusia 63 tahun (1946-2009 : sejak UMNO ditubuhkan hingga sekarang) tu kira dah tunggu masa untuk ditalkinkan. 63 tahun itu lah dia usia UMNO dan dah 52 tahun makhluk bernama UMNO ni dah bekerja (1957-2009 : semenjak UMNO memerintah Tanah Melayu sehinggalah jadi nama Malaysia pada 1963 hingga sekarang). Bayangkanlah kalau umur manusia macam tu, boleh bangkit dengan laju dan cergas ke ?

Ingatlah akan Firman Allah dalam Surah Yunus pada Ayat 49 yang bermaksud: A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." Tiap-tiap umat mempunyai ajal[696]. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya)." ShodaqALLAHul'Azim.

[696]. Yang dimaksud dengan ajal ialah, masa keruntuhannya.

Teringat mAklonG pada kata-kata mak sedara kata kat kampung dulu bila mana beliau menasihati pak sedara mAklonG, yang mana ketika itu pakcik punya lah bersemangat masih mahu bekerja sedangkan umurnya di ketika itu dah mencecah 59 tahun dan pakcik masih lagi berdegil ingin terus bekerja, walaupun diketika itu pakcik sedang dicengkam sakit jantung. "Awak tu dah tua buat la cara tua. Tak payah le susah payah kerja, anak-anak kan ada.", nasihat makcik. "Kita ni bukannya kerja GOMEN, tak de pencen." balas pakcik.

Apa-apa pun Al Fatihah untuk pakcik mAklonG tu. Al Fatihah ....
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧

Khamis, 15 Oktober 2009

siapa tak angkat tangan, dia pendek umur

Para perwakilan UMNO mengangkat tangan tanda setuju dengan pindaan perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung UMNO 2009 di PWTC Kuala Lumpur hari ini. - Gambar HALIM KHALID

Oleh kerana semua takut pendek umur dan mati, semua pakat angkat tangan.... wakakakaka

Ziarah Mahabbah DMPK Ipoh Timur


Petang tadi Lajnah Kebajikan DMPK Ipoh Timur mengadakan ziarah ke wad 3 A Hospital Tuanku Bainun, Ipoh untuk melawat Ketua Cawangan PAS Kg. Pasir Puteh Tambahan yang uzur. Beliau yang dimasukkan ke hospital sebaik saja pulang berkempen dari Bagan Pinang. mAklonG dan warga DMPK Ipoh Timur mendoakan agar Pak Salleh (ayahanda kepada Saudara Salman Salleh selaku Naib Ketua Pemuda DPPPk) cepat sembuh dan dapat bergerak aktif semula. Amin. Ziarah Mahabbah yang berlangsung selama setengah jam itu diakhiri dengan bacaan doa oleh pAklonG. DMPK juga memberikan sedikit sumbangan bagi meringankan beban perbelanjaan perubatan Pak Salleh.

Abu Hurairah r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada lima perkara. Iaitu, menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mengabulkan undangan, dan mendoakan orang yang bersin." (HR Bukhari)

WAllahua'alam ....

BANTULAH BEKAS AKTIVIS PAS CAWANGAN KG SERI KINTA INI - KLIK KANAN DI GAMBAR UNTUK SAIZ LEBIH JELAS

BANTULAH BEKAS AKTIVIS PAS CAWANGAN KG SERI KINTA INI - KLIK KANAN DI GAMBAR UNTUK SAIZ LEBIH JELAS
HASANUDDIN BIN MD ALI - AKAUN MAYBANK - 108039075015

Tuan Guru Nik Aziz antara 500 ulama yang hebat di dunia