Isteri Kepada Ulil Amri UMNO - Perwakilan UMNO Jelebu, Datuk Jamaluddin Alias

Sabtu, 31 Oktober 2009

Siapakah Muslim yang bersaudara ????


oleh: Ustaz Yop
(Ketua Lajnah Tarbiyyah DPPKIT)

Definisi Muslim atau orang-orang Islam ialah orang yang tidak memisahkan Iman dan Islam. Sudah jelas jika ada orang yang ingkar atau kafir pada apa yang terkandung dalam Rukun Iman itu maka terbatallah Imannya. Jika terbatal Iman maka seseorang itu dianggap sebagai kafir atau bukan Islam.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Kahfi (Gua) pada Ayat 103 hingga 106 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya (ibadahnya)?" Iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya (ibadahnya) dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia[896], maka terhapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok."ShodaqALLAHul'Azim.

[896]. Maksudnya: tidak beriman kepada kebangkitan di hari kiamat, hisab dan pembalasan.

Hidup seseorang di atas dunia dan segala perbuatannya dianggap sebagai amal ibadah dan peringatan ini hanya untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diFirmankan oleh Allah S.W.T dalam Surah Adz Dzariyaat (Angin Yang Menerbangkan) pada Ayat 55 hingga 56 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman.Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku."ShodaqALLAHul'Azim.

mengabdikan diri di sini dimaksudkan memperhambakan diri atau beribadah. Justeru itu setiap amal perbuatan dan apa saja perlakuan, pergerakan seseorang itu pasti akan dinilai dan diberi pembalasan. Oleh itu sedarlah kita bahawa politik siyasah juga pastinya akan ditanya oleh Allah S.W.T. di mahkamah agung Allah, padang mahsyar kelak. Ianya dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al Zalzalah (Gempa) pada Ayat 7 hingga 8 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah (sesuatu objek yang paling halus dan kecil) pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula." ShodaqALLAHul'Azim.

Lantaran itu, seseorang yang menolak tentang hal di atas ternyata dia bukan lagi Islam dan tidak beriman lagi kafir. Seseorang pemerintah dan penguasa lebih-lebih lagi yang memegang tampuk perundangan dan hukum, akan dianggap kafir apabila dia melanggar ketetapan Allah ini. Tidak lagi dianggap wajib atas seseorang sebagai rakyat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan penguasa yang terang-terangan menolak perundangan Al Quran dan mendewa-dewakan serta membesarkan perundangan ciptaan manusia kuffar seperti perundangan Lord Reid yang diguna pakai di negara kita sekarang.

Allah S.W.T Berfirman dalam Surah Al Maaidah (Hidangan) pada Ayat 44 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, ".... Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit (kebendaan wang ringgit dunia). Barangsiapa yang tidak menghukumkan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."ShodaqALLAHul'Azim.

Kesimpulannya, tidak lagi diwajibkan atas kita patuh kepada pemerintah dan pemimpin seperti ini dan mereka wajib ditentang habis-habisan sehingga tertegaknya Islam di muka bumi Allah ini. Allah Berfirman tentang hal tersebut dalam Surah Al Baqarah (Lembu Betina) pada Ayat 193 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." ShodaqALLAHul'Azim.

Ayat ini ada Asbabun Nuzul atau sebab Ayat diturunkan, mari kita menghayatinya dan bandingkan dengan isu sekarang ini, Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiah", yaitu ketika Rasulullah SAW dihalang oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah tersebut sesuai dengan perjanjian, para shahabat bimbang kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum Muslimin enggan berperang pada bulan haram. Turunnya "Waqatilu fi sabilillahil ladzina (S. 2: 190) sampai Ayat ini" membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh.
(Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.)


Definisi Jemaah Islam itu ialah yang Tersebut dalam Firman Allah ini iaitu dalam Surah Ali Imraan (Keluarga Imraan) pada Ayat 104 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (kumpulan Jema'ah) yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung." ShodaqALLAHul'Azim.

[217]. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Inilah dia Jema'ah Islam yang ada pada PARTI ISLAM SEMALAYSIA dan seseorang ahli yang tidak menepati ciri-ciri Iman dan Islam yang tersebut di atas maka dia tidak layak dipanggil Pejuang Islam atau ahli PAS apatah lagi Pemimpin Tertinggi dalam Jema'ah Islam ini. Kerana setiap individu yang menandatangani borang keahlian PAS sebenarnya dia telah berbai'ah dengan Jema'ah PAS dan barang siapa yang berbai'ah dengan Jema'ah dengan Allah S.W.T. Hal ini tersebut dalam Surah Al Fath (Kemenangan, pembukaan dalam menakluki Kota Makkah) pada Ayat 10 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah[1396]. Tangan Allah di atas tangan mereka[1397], maka barangsiapa yang melanggar janjinya nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar." ShodaqALLAHul'Azim.

[1396]. Pada bulan Zulkaedah tahun keenam Hijriyyah Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampainya di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang kerana Utsman ditahan oleh kaum musyrikin kemudian tersiar lagi khabar bahawa Utsman telah dibunuh. Kerana itu Nabi menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bai'ah (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kamu Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diredhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 Surah ini, kerana itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah.

[1397]. Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahawa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahawa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya.


Seseorang yang berada dalam Jema'ah Islam juga dinamakan bersaudara kerana mereka berada dalam naungan rahmat Allah dan mereka diibaratkan seperti orang-orang yang berada di dalam sebuah bilik yang memisahkan antara bilik-bilik yang lain termasuk bilik orang-orang yang mengaku dirinya Islam tetapi hakikatnya tidak beriman atau disebut sebagai MUNAFIK. Allah Menegaskannya dalam Surah Al Hujurat (Bilik-Bilik) pada Ayat 10 yang bermaksud : A'uzubILLAHi minas syaitonirrojim, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ShodaqALLAHul'Azim.

Ingatlah Rasulullah S.A.W pernah bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah Tidak Melihat (menilai apa yang ada pada) kedudukan dan rupa kamu tetapi Dia Melihat (menilai apa yang ada pada) hati dan amalan kamu" (HR Bukhari dan Muslim)

WAllahu Ya'lamu ma tashna'un .....

2 ulasan:

  1. UMNO munafik .....

    BalasPadam
  2. SALAM MAKLONG,
    INSYAALLAH BILA SEMUA MUSLIMAT DAPAT MEMAHAMI ERTI PERSAUDARAAN TIDAK AKAN BERLAKU KETIRISAN TARBIYAH

    BalasPadam

BANTULAH BEKAS AKTIVIS PAS CAWANGAN KG SERI KINTA INI - KLIK KANAN DI GAMBAR UNTUK SAIZ LEBIH JELAS

BANTULAH BEKAS AKTIVIS PAS CAWANGAN KG SERI KINTA INI - KLIK KANAN DI GAMBAR UNTUK SAIZ LEBIH JELAS
HASANUDDIN BIN MD ALI - AKAUN MAYBANK - 108039075015

Tuan Guru Nik Aziz antara 500 ulama yang hebat di dunia